Doplnky výživy, Nootropiká

16 prírodných a syntetických doplnkov výživy proti miernej depresii

Depresia v súčasnosti predstavuje čoraz závažnejší problém. Chorých s touto diagnózou pribúda, je preto nevyhnutné hľadať nielen príčiny, ale aj rôzne možnosti liečby, ktoré pomôžu človeku čo najskôr sa vrátiť do bežného života. Z času na čas si každý z nás prejde náročným obdobím, kedy sa zdá byť všetko beznádejné. Depresia však nepominie sama od seba po niekoľkých dňoch či týždňoch. Je to ochorenie, ktoré si vyžaduje liečbu. Ako informuje portál NHS, depresia sa môže prejavovať širokou škálou príznakov, od miernych až po tie najzávažnejšie. Človek dlhodobo pociťuje beznádej, smútok, stráca záujem o činnosti, ktoré mu predtým robili radosť. Depresia sa však prejavuje aj po fyzickej stránke, a to stratou chuti do jedla, stratou libida, zmenami v spánkovom cykle, neustálou únavou a vyčerpanosťou či bolesťami v rôznych častiach tela.

Príčiny vzniku depresie

Dôležité je však poznať nielen príznaky, ale aj príčiny vzniku depresie. Jedným z faktorov je dedičnosť. Ak sa v rodine už predtým vyskytol niekto, kto trpel depresiou, je možné, že ochorenie sa objaví opäť. Vznik depresie môže podporiť aj prežitá traumatická udalosť, užívanie návykových látok či chronické ochorenie. Za vznik depresie môže byť okrem spomínaných faktorov zodpovedná aj hladina neurotransmiterov v tele, ako je napríklad dopamín, serotonín či testosterón u mužov. Dopamín je súčasťou systému odmien v mozgu a jeho nedostatok ovplyvňuje schopnosť učiť, sa, motiváciu a zapríčiňuje stratu záujmu o činnosti. Narušenie tohto systému môže zapríčiniť závažný stres a nepohodu. Aj keď prepojenie medzi hladinou dopamínu v tele a vznikom depresie vedci ešte stále skúmajú, domnievajú sa, že zohráva významnú úlohu, a to nielen v prípade vzniku depresie, ale aj schizofrénie. Na regulácii ľudského správania a cítenia sa podieľa aj serotonín, je to jeden z najdôležitejších neurotransmiterov ovplyvňujúcich psychické zdravie. Aj keď vedci zistili, že nedostatok serotonínu priamo depresiu spôsobovať nemusí, užívanie liekov na báze serotonínu môže pri liečbe depresie či úzkostných porúch výrazne pomôcť. Významnú úlohu pri liečbe depresie zohráva aj testosterón, aj keď podobne ako pri serotoníne, ani jeho nízka hladina u mužov nemusí viesť ku vzniku tohto ochorenia. K zmene však môže dôjsť následkom starnutia. Štúdia ukazuje, že približne 20% mužov vo veku nad 60 rokov má zníženú hladinu testosterónu, čo môže viesť ku vzniku symptómov depresie. Na druhej strane, štúdie naznačujú, že ku vzniku depresie môže viesť u mužov aj zmenená hladina estrogénu, konkrétne jeho formy, estradiolu. Nízka hladina testosterónu a vysoká hladina estrogénu môže viesť napríklad ku vzniku erektilnej dysfunkcie a k ďalším ťažkostiam.

Glutamát

Neurotransmitery plnia v ľudskom tele množstvo dôležitých funkcií, od regulácie pohybov až po ovplyvňovanie nálady. Mimoriadne dôležité sú tzv. excitačné neurotrasmitery, ktoré podporujú fungovanie neurónov, t.j. zvyšujú akčný potenciál neurónu. Medzi najhojnejšie sa vyskytujúce excitačné neurotransmitery patrí v CNS glutamát. Jeho hlavnou úlohou je zabezpečiť ideálnu hladinu inhibičného neurotransmiteru GABA. Ak dôjde k narušeniu komunikácie medzi neurónmi resp. k neschopnosti CNS glutamát využiť, môže dôjsť k rôznym ochoreniam, vrátane psychiatrických. Už desiatky rokov vedci skúmajú úlohu glutamátu pri vzniku a liečbe depresie. V súčasnosti vedci experimentujú s liekmi, ktoré znižujú hladinu glutamánu v mozgu resp. ovplyvňujú glutamátové receptory.

GABA

GABA je po glutamáte druhým najrozšírenejším neurotransmiterom a plní inhibičnú funkciu, teda znižuje akčný potenciál synapsií a inhibuje aktivitu CNS. Ak neurotransmiter GABA priľne ku GABA receptoru, dochádza k redukcii pocit strachu, stresu a úzkosti. Rovnováha je v tomto prípade kritická, narušenie systému inhibície a excitácie môže viesť k narušeniu kognitívnych funkcií a ku vzniku psychiatrických ochorení, vrátane úzkostných porúch, schizofrénie, bipolárnej afektívnej poruchy či depresie. Štúdie preukázali, že u pacientov trpiacich depresiou je badateľný pokles hladiny GABA, v rámci remisie sa však hladina opäť stabilizovala.

ACETYLCHOLÍN

Acetylcholín významne ovplyvňuje fungovanie svalov, ale aj kognitívne funkcie, napríklad pamäť či schopnosť učiť sa. Ak je vyplavovanie tohto neurotransmiteru z nejakého dôvodu narušené, mozog len s ťažkosťami dokáže uložiť spomienky do dlhodobej pamäti. Vplýva však aj na motiváciu, schopnosť sústrediť sa či na spánok. Nízka hladina acetylcholínu môže zapríčiniť neurologické poruchy, ako je napríklad Parkinsonova choroba či demencia zapríčinená Alzheimerovou chorobou.

NORADRENALÍN

Noradrenalín (alebo norepinefrín) je neurotransmiter vyskytujúci sa v CNS, ale aj v periférnej nervovej sústave a jeho najznámejšou funkciou je príprava tela na tzv. „fight or flight „ reakciu, keď sa ocitneme v situácii, ktorá by nás mohla nejakým spôsobom ohroziť. Ide o pozostatok po našich dávnych predkoch, ktorí mohli v prípade hrozby uniknúť, alebo na hrozbu zaútočiť. Keď sa ocitneme v strese, mení sa aktivita sympatického nervového systému, zvyšuje sa srdcový tep a krvný tlak, mobilizujú sa zásoby energie v tele, rozšíria sa zreničky a svaly sú v napätí. Okrem toho, tento katecholamín zohráva dôležitú úlohu aj pri modulácii správania počas depresívnej epizódy, vplýva na náladu, môže však ovplyvniť aj spánkový cyklus.

SEROTONÍN

Najviac serotonínu sa nachádza v tráviacom trakte, vyskytuje sa však aj v CNS. Je považovaný za jeden z najdôležitejších stabilizátorov nálady v tele a jeho nedostatok môže viesť k vážnym poruchám, napríklad k depresii či k úzkostnej poruche. Okrem toho je serotonín zodpovedný za reguláciu emócií, ovplyvňuje kognitívne funkcie, motorické funkcie a určuje, do akej miery je jedinec citlivý na bolesť. Do istej miery vplýva aj na apetít, libido a na spánkový cyklus.

 

BEŽNE POUŽÍVANÉ LIEČIVÁ PROTI DEPRESII – tzv. SSRI

Antidepresíva SSRI patria medzi tie najčastejšie predpisované, na rozdiel od starších antidepresív majú totiž menej vedľajších účinkov a sú miernejšie. Predpisujú sa najmä v prípadoch závažnej a ťažšie liečiteľnej depresie a kombinujú sa s inými druhmi liečby, napríklad kognitívno- behaviorálnou terapiou. SSRI antidepresíva sú účinné aj v prípade iných ochorení, ako napríklad OCD či pri liečbe fóbií. Ich hlavnou úlohou je zvýšiť hladinu serotonínu v tele. Po tom, čo serotonín vykoná svoju úlohu, zvyčajne dochádza k jeho reabsorpcii, pričom SSRI antidepresíva reabsorpciu inhibujú. To znamená, že telo má k dispozícii viac serotonínu, ktorý môže využiť vo svoj prospech.

ALTERNATÍVNE DOPLNKY KTORÉ SA ZVYKNÚ POUŽÍVAŤ NA LIEČBU DEPRESIE

L-tryptofan

Jednou z látok, ktorá podporuje tvorbu serotonínu v tele, je aminokyselina L-tryptofán. Túto aminokyselinu telo neprodukuje a je potrebné konzumovať tryptofán napríklad vo forme suplementov. Štúdie dokazujú, že L- tryptofán môže byť nápomocný v mnohých smeroch, okrem iného napríklad upravuje spánkový cyklus a pomáha v boji proti nespavosti. Účinky L- tryptofánu v prípade depresie či iných afektívnych porúch vedci ešte stále skúmajú.

5-HTP

Druhým mimoriadne dôležitým prekurzorom je 5-hydroxytryptophan (5-HTP). Na rozdiel od tryptofánu si 5- http dokáže telo vyprodukovať aj samo. Okrem tvorby serotonínu (a teda nálady) vplýva 5- HTP napríklad aj na telesnú váhu, podporuje pocit sýtosti a napomáha k udržiavaniu zdravej hmotnosti. Ďalšie štúdie zas naznačujú, že 5- HTP môže pomôcť pri zmierňovaní príznakov migrény. Odborníci sa totiž nazdávajú, že do istej miery ju zapríčiňuje nízka hladina serotonínu.

St.John´s Wort

St. John’s Wort (Hypericum perforatum) je rastlina, ktorá je známa svojimi antidepresívnymi účinkami, pomáha však aj pri iných afektívnych poruchách či závislostiach. Hlavnými zložkami rastliny, ktoré sa využívajú v medicíne, sú hypericin a hyperforin, St. John´s Wort však obsahuje aj užitočné flavonoidy či taníny. St. John´s Wort efektívne zvyšuje hladinu serotonínu v tele, vďaka čomu pomáha aj pri bolestiach hlavy či migrénach.

Fenylalanín

Phenylalanine je aminokyselina vyskytujúca sa v dvoch základných formách, a to D a L. Je to aminokyselina, ktorá je jedným zo stavebných kameňov proteínov a enzýmov v tele, a ktorá je účinná v boji proti depresii, využíva sa však aj pri liečbe bolestí či iných ťažkostí. Podobne ako iné aminokyseliny, aj túto je potrebné prijímať vo forme vyváženej stravy. Prijatý phenylalanine sa v tele mení na tyrozín, ktorý je zas nevyhnutý pre tvorbu neurotransmiterov dopamínu a norepinefrínu.

L-tyrozín

L- tyrozín je aminokyselina, ktorá sa hojne nachádza napríklad v rybách, v mliečnych výrobkoch, vo vajíčkach, v strukovinách či v orechoch, dostupný je však aj vo forme suplementu. V alternatívnej medicíne sa využíva už desaťročia, vplýva na hladinu dopamínu, adrenalínu, ale aj melanínu v tele a využíva sa najmä na podporu mentálneho výkonu a pamäťových schopností. Skúma sa aj jeho účinnosť pri liečbe depresie či ADHD, výsledky sú však zatiaľ nejednoznačné.

Taurín

Taurín je aminokyselina nachádzajúca sa nielen v mnohých potravinách, ale napríklad aj v energetických nápojoch či v suplementoch. Prirodzene sa vyskytuje v ľudskom tele, napríklad v mozgu či v svaloch. Ovplyvňuje hladinu neurotransmiterov v tele a reguluje funkcie CNS. Podporuje výkonnosť a štúdie naznačujú, že užívanie taurínu pôsobí ako prevencia pri srdcovo- cievnych ochoreniach a ďalších chorobách, ako je napríklad Alzheimerova choroba či závislosť od alkoholu. Okrem toho, taurín ovplyvňuje vyššie spomínané GABA receptory, ktoré sú pre celkovú pohodu a mentálne zdravie kľúčové.

Alpha GPC

Alpha GPC je forma cholínu, ktorý je zas prekurzorom pre tvorbu neurotransmiteru acetylcholínu. Vo forme suplementu sa užíva na podporu pamäťových schopností, celkovej výkonnosti, zlepšuje schopnosť učiť sa a ako liečivo sa využíva napríklad pri liečbe Alzheimerovej choroby či demencie. Podporuje tvorbu rastového hormónu a okrem toho alpha GPC zlepšuje náladu, motiváciu a pozitívne ovplyvňuje mentálne zdravie.

CDP – cholín

CDP cholín je aktívna forma cholínu, ktorá sa používa najmä na stimuláciu kognitívnych schopností, zlepšuje pamäť a pôsobí neuroprotektívne. Hojne sa nachádza v mozgu zdravého jedinca a je prekurzorom pre tvorbu acetylcholínu, podporuje však aj tvorbu dopamínu a noradrenalínu. Vekom množstvo CDP cholínu v mozgu ubúda, následkom čoho sa zhoršujú napríklad pamäťové schopnosti. Tento proces však môže spomaliť užívanie CDP cholínu vo forme suplementu.

Cholín Bitartát

Choline bitartrate vzniká kombináciou cholínu a kyseliny vínnej. Podobne ako predchádzajúce cholinergické látky, aj cholín bitartrate napomáha udržať zdravé kognitívne funkcie, ktoré môžu najmä následkom starnutia postupne upadať. Cholín bitartrate pôsobí okrem toho aj pri liečbe Alzheimerovej choroby. Podporuje tvorbu acetlycholínu, zlepšuje náladu a napomáha regenerácii buniek v mozgu.

Huperzín A ( Huperzia serrata)

Huperzín A je látka, ktorá sa získava z rastliny Huperzia serrata a ktorá spomaľuje rozpad acetylcholínu a umožňuje telu, aby z neho vyťažilo čo najviac. V čínskej tradičnej medicíne sa využíva už desiatky rokov, a to najmä na podporu kognitívnych funkcií a pri liečbe Alzheimerovej choroby. Podľa niektorých štúdií pôsobí huperzín A priamo na mitochondrie, aktivuje cholinergický systém a pôsobí neuroprotektívne. Chráni pred oxidačným stresom a reguluje expresiu apoptotických proteínov.

Bacopa Monnieri (Brahmi)

Bacopa monnieri je rastlina, ktorá je súčasťou tradičnej ajúrvédskej medicíny a využíva sa najmä na podporu kognitívnych funkcií, pamäťových schopností, na liečbu rôznych neurodegeneretívnych ochorení, ale aj na redukciu pocitov úzkosti. Niektoré štúdie naznačujú, že rastlinný extrakt pomáha zmierňovať aj príznaky ADHD. Pôsobí nielen ako sedatívum, má zároveň aj antiepileptické účinky a pôsobí ako silný antioxidant.

Noopept

Štúdie dokazujú, že noopept pozitívne vplýva na pamäťové schopnosti a pôsobí zároveň ako anxiolytikum. Noopept okrem toho pôsobí neuroprotektívne, antioxidačne a protizápalovo. V posledných rokoch sa testuje aj schopnosť noopeptu podporiť obnovenie kognitívnych funkcií napríklad po traumatickom poranení mozgu alebo pri neurodegeneratívnych ochoreniach, ako je napríklad Alzheimerova choroba.

N-acetyl Cysteín

N-acetyl-Cysteín (NAC) si čiastočne telo dokáže produkovať samo, je však vhodné tvorbu tejto aminokyseliny podporiť napríklad konzumáciou potravín s vysokým obsahom NAC (napríklad mliečne výrobky) alebo za pomoci suplementov. NAC pôsobí antioxidačne, nevyhnutný je však aj preto, lebo spolu s glutamínom a glycínom pomáha v tele udržať optimálnu hladinu glutatiónu. NAC sa využíva aj pri liečbe psychiatrických ochorení (napríklad OCD, schizofrénia či bipolárna afektívna porucha), keďže táto aminokyselina reguluje aj hladinu neurotransmiteru glutamátu v tele.

Fasoracetam

Fasoracetam je nootropikum, ktoré okrem iného pomáha redukovať pocity úzkosti. Okrem toho, že zlepšuje náladu, podobne ako vyššie spomínané látky pôsobí pozitívne na kognitívne funkcie, najmä na pamäť a schopnosť sústrediť sa. V súčasnosti sa testuje schopnosť fasoracetamu zmierňovať príznaky ADHD a iných kognitívnych porúch. Zatiaľ sa však ukázalo, že fasoracetam pôsobí na GABA receptory a na tvorbu acetylcholínu v tele. Okrem toho, pomáha pri zmierňovaní príznakov neurodegeneratívnych ochorení.

Valeriána

Valeriana je pomerne známa rastlina, ktorej výťažok pôsobí antioxidačne a zároveň ako sedatívum, ktoré okrem iného pomáha pri poruchách spánku. Výskumy ukazujú, že výťažok z koreňa valeriány pôsobí ako anxiolytikum a je účinný pri liečbe úzkostných porúch a iných ochorení, ako napríklad OCD. Hlavnými účinnými látkami sú kyselina valerová a valerenol, ktoré ovplyvňujú vyplavovanie a rozpad neurotransmiteru GABA, serotonínu a norepinefrínu.

Ashwagandha (indický ženšen)

Ashwagandha je rastlina, ktorý je už tisícky rokov súčasťou tradičnej medicíny. Je to adaptogén, ktorý pôsobí antioxidačne, protizápalovo, antibakteriálne, pozitívne vplýva na CNS, podporuje tvorbu testosterónu u mužov, podporuje kognitívne funkcie (najmä pamäťové schopnosti), zlepšuje schopnosť sústrediť sa a pôsobí aj ako anxiolytikum. Zlepšuje celkové psychické, ale aj fyzické zdravie a podporuje výkonnosť. Ďalšou z výhod ashwagandy je, že redukuje hladinu kortizolu, stresového hormónu v tele. Ak je hladina kortizolu vysoká dlhodobo, môže to mať trvalé následky pre zdravie človeka. Navyše, štúdie naznačujú, že ashwagandha môže pomôcť aj pacientom trpiacim depresiou.

Vysokokvalitnú Ashwagandhu nájdeš aj v našej Zen Coffee. Zen coffee je vyrobená z bezkofeínovej kávy zmiešanej s ashwagandhou. Ja osobne si Zen coffee doprajem poobede pretože mi pomáha upokojiť myseľ po práci a zrelaxujem sa s ňou.

Čo si z toho vziať?

V prvom rade si treba uvedomiť, že depresia je seriózna choroba. Z toho dôvodu je mimoriadne dôležité uvedomiť si, že prvoradá je konzultácia tohto problému so špecialistom. Sú viaceré stupne depresie. Avšak existujú spôsoby akými sa čisto teoreticky dá bojovať s miernou alebo sezónnou depresiou. Existujú suplementy, ako tie uvedené vyššie, ktoré ktoré ti môžu dočasne pomôcť, ale najdôležitejšia je vždy konzultácia s lekárskym profesionálom. Ak za ním nechcete ísť , zdôverte sa aspoň rodine alebo najlepšiemu priateľovi. Aj keď to môže byť náročné, enormne vám to pomôže! Z Bonoobo vám v tomto boji prajeme čo najviac síl a veľa štastia 🙂

VAROVANIE: Informácie uverejnené v článku sú iba názorom autora a slúžia na zabavenie a informovanie. Tieto informácie nie sú mienené ani predpokladané ako náhrada odbornej lekárskej pomoci. Predtým, ako niečo kúpite, skontrolujte, či je to v súlade s našou súčasnou legislatívou.