Lifestyle, Nootropiká

Kompletný návod k tomu ako sa stať kreatívny ! metódy a suplementy napomáhajúce kreatívnemu mysleniu

Čo je to kreativita?

Kreativita je mimoriadne komplexný pojem, pričom najjednoduchšia definícia kreativitu popisuje ako akt, ktorý zahŕňa akúkoľvek tvorivú činnosť človeka. Cambridge Dictionary kreativitu popisuje ako schopnosť človeka produkovať nové, nezvyčajné myšlienky a nápady. Portál APA Psycnet túto definíciu rozširuje a dopĺňa, že nová myšlienka musí spĺňať isté kvalitatívne kritériá, aby mohla byť považovaná za kreatívnu a musí sa týkať relevantnej úlohy, na ktorej jedinec práve pracuje. Kreativita si teda vyžaduje originalitu a efektívnosť. Okrem toho, kreativita môže byť považovaná za prejav múdrosti. Niektoré teórie uvádzajú, že kreativita je vytvorenie čohokoľvek nového avšak to, že je niečo nové, neznamená, že je to originálne, jedinečné č nezvyčajné, mnohí preto túto teóriu ako popis kreativity zavrhujú. Online Library však uvádza, že existujú desiatky viac či menej odlišných definícií popisujúcich kreativitu.

Niektoré teórie napríklad tvrdia, že je to súčasť ľudskej inteligencie, kým iné sa sústredia na to, či kreativita je výlučne pozitívnou črtou či schopnosťou alebo obnáša aj negatívne prvky. Portál Springer dopĺňa, že jedinec nedisponuje rovnakou mierou kreativity počas celého svojho života. Kreativita tvorí krivku, ktorá sa vekom mení pričom zvyčajne platí, že deti sú mimoriadne kreatívne. Na druhej strane podľa výskumov nemusí platiť, že vzdelaný človek je zároveň aj kreatívnym človekom. Kreativita je však oblasť obzvlášť náročná, čo sa výskumu týka. Nie je totiž ľahké zmerať ju, ako napríklad váhu či výšku.

Od čoho kreativita závisí? Spomínali sme vek, ten však nie je jediný faktor, od ktorého je kreativita závislá. Závisí aj od prostredia (výskum dvojčiat ukázal, že práve prostredie, v ktorom vyrastáme a žijeme je primárnym faktorom), v ktorom vyrastáme, ale aj od génov, ktoré sme zdedili. Výskumu toho, do akej miery je kreativita dedičná, sa venujú vedci čoraz intenzívnejšie.

Aké je prepojenie kreativity a mozgu?

Aby bol človek úspešný v sociálnom živote či vo svojej profesii, nemusí byť géniom, dôležitá je najmä kreativita. Aj preto sa vedci snažia pochopiť, ktoré neurálne mechanizmy prebiehajúce v ľudskom mozgu sú pre kreativitu nevyhnutné, ako sa navzájom ovplyvňujú kreativita a nálada, motivácia, systém odmien, či neuromodulačný systém, teda dopaminergický či serotinergický systém. Dôkazom, že neurotransmitery vplývajú na kreativitu je fakt, že mnoho ľudí zažíva najvyššiu mieru kreativity počas depresívnej epizódy, kedy dochádza k zmenám v hladine neurotransmiterov, ako je napríklad norepinefrín.

Čím ďalej tým viac štúdií ukazuje, že kreativita nie je celkom spontánny proces, nevzniká len tak, sama od seba a na vytvorenie niečoho kreatívneho je potrebná kognitívna snaha. Dôležitým prvkom je aj pamäť (krátkodobá, ale aj dlhodobá), bez tej by bolo kreatívne myslenie nemožné. Navyše, jedinec musí byť schopný mentálnej kontroly, aby dokázal svoje myšlienky nasmerovať. Nevyhnutnou súčasťou kreativity je aj predstavivosť, teda schopnosť zasadiť kreatívnu myšlienku do budúcnosti a predstaviť si, aké bude mať jej aplikovanie následky. Za túto časť procesu je zodpovedný hipokampus. Ďalšia štúdia ukazuje, že aj keď človek nemusí byť géniom, je dôležité, aby mal v dlhodobej pamäti poznatky z rôznych oblastí. Tie sú zvyčajne uložené v temporálnom a parietálnom laloku mozgu. Vedci sa nazdávajú, že kreativita si vyžaduje prepojenie medzi takými časťami mozgu, medzi ktorými je za bežných okolností pomerne slabé.

Päť druhov kreativity (Adam Jorlen)

Tak ako existuje množstvo kategórií inteligencie, existuje aj mnoho ponímaní a kategórií kreativity. Kategorizovaniu kreativity sa venoval aj Adam Jorlen, ktorý vyčlenil 5 základných typov kreativity: • Divergentné myslenie • Laterálne myslenie • Estetické myslenie • Systémové myslenie • Inšpiračné myslenie

 

Divergentné myslenie

Divergentné myslenie zahŕňa bádanie a tvorenie veľkého množstva nových nápadov, hľadanie nových riešení. V rámci divergentného myslenia nie je dôležité, aby bola geniálna každá jedna myšlienka, dôležité je, aby bol jedinec schopný flexibilne vyprodukovať množstvo nových myšlienok, z ktorých následne vyberie tie najoriginálnejšie a najefektívnejšie. Nápomocný môže byť napríklad brainstorming, netreba však prestať po prvom dobrom nápade ale pokračovať ďalej. Divergentné myslenie sa ideálne hodí napríklad pri riešení problému s otvoreným koncom (napríklad, o čom môžem napísať článok?).

 

Laterálne myslenie

Laterálne myslenie (tzv. „outside of box“ myslenie) zahŕňa schopnosť prichádzať s novými, inovatívnymi myšlienkami. Znamená to hľadieť na problém kriticky a nekonvenčne, ináč než naň nazeral doteraz ktokoľvek iný. Základom je identifikovať jadro problému, získať poznatky z rôznych oblastí o danej problematike, vytvoriť prienik a poznatky aplikovať, nie však rigidným spôsobom.

Estetické myslenie

Ako napovedá samotný názov, estetické myslenie zahŕňa schopnosť vytvárať nové myšlienky v umení, schopnosť vytvoriť a rozoznať to, čo je krásne. Je to schopnosť vytvárať niečo harmonické, niečo, čo dokáže potešiť zmysly, je považované za príjemné a estetické, či už ide o výtvarné umenie, divadelné umenie či hudbu. Pre niekoho však môžu byť estetické maľby, pre iného zas vzorce, rovnice či výpočty, estetické myslenie preto môže byť aj súčasťou matematiky, fyziky či chémie.

Systémové myslenie

Systémové myslenie zahŕňa schopnosť vidieť nezávislé myšlienky, ale aj ich vzájomný súvis, teda schopnosť vidieť vyšší celok, nielen súhrn jednotlivých častí. Ľudovo povedané, je to schopnosť pospájať si bodky a chápať, že ak sa zmení časť, zmení sa aj celok a naopak.

Inšpiratívne myslenie

Inšpiratívne myslenie znamená schopnosť inšpirovať sa pri tvorení a riešení problémov niekým resp. niečím iným. Je to vnuknutie alebo „aha“ moment, ktorý prichádza v nečakaných situáciách, napríklad v sprche alebo počas spánku. Takémuto vnuknutiu sa hovorí aj vyššia kreativita a neraz je inšpiračné myslenie účinnejšie, efektívnejšie ako vyššie spomínané typy kreativity.

Meditácia

Meditáciu ľudia vo svoj prospech využívajú už stáročia. Okrem toho, že pomáha upokojiť myseľ,# sa využíva aj na podporenie kreativity. Štúdie napríklad ukazujú, že účinný je napríklad druh meditácie zvaný integrative body-mind training (IBMT). Okrem toho, že podporuje kreativitu, meditácia redukuje stres, zvyšuje kognitívnu flexibilitu, podporuje schopnosť sústrediť sa a zlepšuje náladu. Výhodou meditácie je, že stačí už 30 minút denne po dobu 7 dní, aby jedinec začal pociťovať jej pozitívne účinky.

 

Zmena pracovného prostredia

Okrem meditácie môže kreativitu povzbudiť aj zmena pracovného prostredia. Je dôležité tráviť čas na mieste, ktoré stimuluje naše zmysly a vyhýbať sa jednotvárnosti. Aby sa kreatívne nápady sypali, pridajte si na pracovný stôl napríklad zeleň vo forme črepníkovej rastliny. Kreativite môže napomôcť aj zmena farby prostredia či dekorácie, v šedom prostredí bez akýchkoľvek podnetov sa myseľ naštartuje len ťažko. Štúdie napríklad ukazujú, že vďaka červenej farbe sa dokážeme lepšie sústrediť na detaily, modrá farba však efektívne podporuje kreativitu v pracovnom prostredí.

 

BDNF a dlhé prechádzky

BDNF (Brain derived neurotrophic factor) je neurotropický faktor bežne prítomný v Centrálnej nervovej sústave jedinca dospelého jedinca a patrí do skupiny nerve growth faktorov (NGF). Je to proteín, ktorý plní v centrálnej, ale aj v periférnej nervovej sústave množstvo dôležitých funkcií, napríklad, zabraňuje smrti existujúcich mozgových buniek a podporuje tvorbu nových neurónov. Hladinu BDNF v tele možno zvýšiť celkom jednoducho, napríklad dlhými prechádzkami alebo inou pohybovou aktivitou. Na zvýšenie hladiny BDFN v tele stačí už jedna dlhá prechádzka, odporúča sa však dlhodobá, opakovaná fyzická aktivita.

Kava Kava

Kava kava je výťažok z koreňa rastliny Piper methysticum a už stáročia sa využíva najmä na liečbu úzkosti a nespavosti. Nootropikum je dostupné vo forme kapsúl, čaju či tinktúr. Účinnou látkou je kavalaktón, ktorého pre a proti sú v súčasnosti predmetom mnohých výskumov. Čo sa pozitív týka, kava kava pôsobí neuroprotektívne a štúdie naznačujú, že vplýva aj na hladinu neurotransmiterov v tele, napríklad na GABA. Podľa niektorých štúdií kava kava podporuje kognitívne funkcie, zlepšuje pamäť a náladu a upravuje schopnosť sústrediť sa.

Aniracetam

Aj aniracetam patrí do skupiny nootropík, ktoré podporujú kognitívne schopnosti. Podľa štúdií pozitívne vplýva na glutamátové receptory a podporuje fungovanie cholinergického systému a ovplyvňuje aj vyplavovanie serotonínu a dopamínu. Podporuje pamäť a schopnosť učiť sa a celkovú mentálnu výkonnosť a niektoré štúdie naznačujú, že aniracetam má aj antidepresívne účinky.

Sulbutiamín

Sulbutiamín je syntetický derivát tiamínu, teda vitamínu B1. Nootropikum sa užíva v prípade chronickej vyčerpanosti, pomáha zlepšiť náladu, pomáha v boji proti úzkosti a depresii a podporuje motiváciu. Pôsobí antioxidačne a štúdie naznačujú, že sulbutiamínvplýva pozitívne aj na kognitívne zdravie jedinca, napríklad zlepšuje pamäťové schopnosti (vplýva na krátkodobú aj dlhodobú pamäť), a to tak, že podporuje produkciu neurotransmiteru acetylcholínu v tele. Ovplyvňuje však aj hladiny dopamínu a glutamátu.

Bacopa monnieri (Brahmi)

Bacopa monnieri, ináč nazývaná aj brahmi je rastlina, ktorá je už stáročia známa svojimi liečivými účinkami. Používa sa pri úzkostiach, ale aj na zlepšenie pamäťových schopností. Pôsobí ako sedatívum a dokonca sa užíva aj pri epilepsii. Výťažok z rastliny pôsobí ako nootropikum a niektoré štúdie ho nazývajú neurálnym tonikom. Pôsobí neuroprotektívne a ovplyvňuje inhibíciu acetylcholinesterázy a pôsobenie mnohých neurotransmiterov, vrátane dopamínu. Okrem toho zlepšuje aj prietok krvi mozgom.

Rhodiola rosea (Rozchodnica ružová)

Rhodiola rosea je rastlina, ktorá sa v tradičnej medicíne teší značnej obľube a v súčasnosti sa vedci venujú skúmaniu jej adaptogénnych účinkov. Stimuluje nervový systém, redukuje následky stresu, pomáha pri liečbe depresie, pomáha pri pocite celkovej vyčerpanosti a podporuje celkovú výkonnosť jedinca. Jednou z nesporných výhody rastliny je, že podporuje celkové zdravie mozgu a jeho funkcie. Štúdie naznačujú, že rhodiola ovplyvňuje hladiny neurotransmiterov v mozgu. Zvyšuje odolnosť človeka voči vonkajším vplyvom stresu a podporuje mentálnu bdelosť a schopnosť sústrediť sa.

Fasoracetam

Ako nootropikum si čoraz viac pozornosti získava aj fasoracetam. Pôsobí ako anxiolytikum, pomáha v boji proti úzkosti a depresii a zlepšuje náladu, okrem toho však zlepšuje aj pamäťové schopnosti (podporuje schopnosť prijímať, ukladať ale aj neskôr vyvolať z pamäti potrebné informácie) a podporuje schopnosť sústrediť sa a učiť sa. Fasoracetam ovplyvňuje GABA receptory, ako aj hladinu acetylcholínu v tele.

 

Lions mane (Hericium Erinaceus)

Lions mane je huba známa aj ako yamabushitake a využíva sa tak v kulinárskom umení, ako aj v liečiteľstve. Konzumácia nootropickej huby má množstvo benefitov, napríklad, podporuje celkové zdravie mozgu a nervovej sústavy. Vďaka vysokému obsahu hericenonov a erinacinonov podporuje lions mane tvorbu tzv. nerve growth factoru (NGF), a tým pádom aj rast nových neurónov a nervových prepojení v mozgu. Pozitívne vplýva aj na cholinergický systém, pôsobí neuroprotektívne a navyše, zabraňuje strate pamäti, napríklad pri neurodegeneratívnych ochoreniach.

 

CBD olej

Ako nootropikum pôsobí aj CBD olej, má pestrú škálu benefitov a pozitívne pôsobí aj na kognitívne zdravie jedinca. Pôsobí antioxidačne, ovplyvňuje hladinu serotonínu v tele, pomáha redukovať následky stresu, pomáha pacientom trpiacim depresiou či úzkosťou, zlepšuje kvalitu spánku a pôsobí neuroprotektívne. Pomáha teda využiť kapacitu mozgu jedinca v maximálnej možnej miere. Vplyvu CBD oleja na kognitívne schopnosti jedinca, ale aj na celkový zdravotný stav sa venuje čoraz viac výskumov.

Ashwagandha

Ashwagandha (Withania somnifera) je rastlina bežne využívaná v ajurvédskej tradičnej medicíne. Štúdie ukazujú, že rastlina pôsobí adaptogénne, podporuje celkové kognitívne zdravie a kognitívne funkcie, napríklad pamäťové schopnosti a schopnosť učiť sa. Zlepšuje kvalitu spánku a má zároveň aj anxiolytické účinky, pomáha pri liečbe úzkostí a depresií. Zmierňuje následky stresu, reguluje hladinu kortizoluv tele a pozitívne pôsobí na centrálny nervový systém. Ovplyvňuje hladinu GABA v tele a podporuje tvorbu nových dendritov v mozgu.

Ashwagandhu nájdete aj v našej ZEN Coffee 🙂 .

Čo si z toho vziať?

Chete sa stať viac kreatívny? Stať sa grafickým dizajnérom, inšpiratívnym youtuberom, alebo copywriterom? Niektoré predispozície na túto prácu už máš vo svojich génoch, ale garantujem ti že kreatívnejším sa na 100 percent môžeš stať. AKO DOKÁŽEŠ ZVÝŠIŤ SVOJU KREATIVITU? V prvom rade, potrebuješ spomaliť a viac sa sústrediť na svoje okolie a vlastné myšlienky. Začni meditovať, a vyhraď si čas na prechádzku niekde blízko v parku a načúvaj vlastným myšlienkam. Taktiež existujú určité suplementy, ako napríklad Bacopa Monnieri a Ashwagandha, ktoré ťa prirodzene utlmia a eliminujú stres takže sa dokážeš uvoľniť a pracovať viac so svojimi kreatívnymi myšlienkami. Ale najdôležitejšia vec pre to aby si sa stal kreatívnou osobou – začni tvoriť už dnes!

My ti prajeme veľa štastia v procese 🙂

 

VAROVANIE: Informácie uverejnené v článku sú iba názorom autora a slúžia na zabavenie a informovanie. Tieto informácie nie sú mienené ani predpokladané ako náhrada odbornej lekárskej pomoci. Predtým, ako niečo kúpite, skontrolujte, či je to v súlade s našou súčasnou legislatívou.